DEMOGRAFIA

Komuna dhe vendbanimi

Lartësia mbidetare në m

Sipërfaqja e territorit në km2

Banorë

Struktura agrare e territorit në hektarë (ha)

1994

2002

Tokë pjellore

Kullota

Pyje

Gjithsej

Vranjovca

800

9,8

670

480

150

28

779

957

Vrapçishti

580

8,5

2.235

4.874

661

85

32

778

Galata

600

3,6

970

1.151

248

43

21

312

Gorjani

940

5,5

100

70

198

180

136

514

Gradeci

540

10,3

4.266

4.555

735

47

141

973

Dobridolli

570

6,4

4.199

5.223

459

14

111

584

Gjurgjevishti

1000

16,1

706

403

350

854

267

1.471

Zubovca

600

4,0

554

762

330

17

25

372

Kalishti

840

22,0

873

681

247

832

1.107

2.186

Llomnica

1030

27,6

796

574

203

1.773

678

2.654

Negotina e Pollogut

575

8,0

3.331

3.673

584

110

23

717

Novosella

600

1,7

21

19

42

0,8

120

163

Pozharani

920

29,4

58

26

318

1.362

1.176

2.856

Senakosi

570

2,3

1.404

1.634

152

9

49

230

Toplica

570

2,3

1.282

1.274

143

11

21

175

Komuna ~ Gjithsej

716

185,1

24.465

25.399

4.820

5.366

4.686

14.872

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use