Këshillat e bashkësive lokale në komunën tonë janë:

Gradec -
Senokos -
Lomnicë -
Negotinë -
Toplicë -
Vrapçisht -
Zubovc -
Galatë -
Gorjan -
Gjurgjevishtë -
Kalishtë -
Dobridol -
Pozharan -
Novo Selë -

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use