PASTRIMI I RRUGEVE TE MALSISE NE KOMUNEN TONE...

Gjatë këtyre ditëve, Komuna jonë në bashkëpunim me QMK si dhe ARM, ndërmori një sërë aktivitetesh për pastrimin e rrugëve të malsisë së Komunës sonë.

Me atë të mekanizimit të rëndë, u bë pastrimi i rrugëve që lidhin fshatrat e malsisë edhe ate: rruga e f. Kalisht, f. Vranjofcë, f. Llomnicë, f. Gjurgjevisht, f. Pozharan e Novo sellë, të cilët me ndihmën e Qendrës për Menaxhim me kriza dhe ARM, u bë pastrimi dhe hapja e këtyre rrugëve.

 

 

Gjithashtu në disa nga këto fshatra u bë edhe shpërndarja e ndihmave në ushqim me anë të helikopterëve të ARM-së.

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use