ASFALLTOHEN RRUGET NE KOMUNEN TONE

 

Në kuadër të projektit të Bankës Botërore për asfalltimin e rrugëve lokale në Komunën tonë, të cilat deri më tani nuk kanë qenë të asfalltuara, u bë asfalltimi i rrugëve lokale në Negotinë, Senakos dhe filloi ndërtimi dhe asfalltimi në Gradec.

Gjatësia e përgjithshme e këtyre rrugëve është 2000 m gjatësi dhe 5 m gjërësi.

Kjo ëshë faza e parë e projektit të bankës botërore, ku në kuadër të këtij projekti në të ardhme të shpejtë do të asfalltohen edhe rrugët lokale në Toplic, Dobërdoll dhe Vrapçisht.

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use