ASFALLTIMI I RRUGES REGJIONALE

23 prill 2015

Filluan punimet për asfalltimin e rrugës regjionale prej f.Gradec deri në Gostivar,kërkesë e kahmoçme e Komunës së Vrapçishtit dhe qytetarëve të saj.Të pranishem ne këtë eveniment te rëndësishem për banorët e Komunes sonë ishin Kryetari i komunes z.Bajram Kadrija, drejtori i ndermarjes "Ruget e Maqedonisë" dhe funksionare tjere.
Punimet i realizon ndermarja "Makedonija pat".
Me këte investim do të rritet dukshëm cilesia e komunikacionit në territorin e Komunës së Vrapçishtit.

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use