PËR VRAPÇISHT MË TË PASTËR

21 mars 2014

Shoqata ekologjike e SHF ,,Vrapçisht,, - f. Vrapçisht, me nxënësit e shkollës dhe arsimtarët, në mbështetje edhe të Kryetarit të Komunës si dhe stafit komunal, qarkulluan në rrugët e fshatit duke grumbulluar mbeturina plastike dhe të kartonit, të cilat I dërguan për reciklim.


Ky donacion u mbështet nga ana e Komunës dhe donator të jashtëm (qytetarë).


Kjo ditë u praktikua edhe në shkollat tjera të Komunës sonë.

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use