PËRFUNDOI REALIZIMI I PROJEKTIT ,,FORUME NË BASHKËSI,,

 

Përfundoi realizimi i projektit ,,Forume në bashkësi,, me vlerë prej 2,800,000 MKD i finansuar 50% nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC)  dhe 50% nga Komuna e Vrapcishtit.

Nga ky projekt u realizua ,,Rekonstruimi i klasëve dhe toaletëve,, në SHF ,,Sali Lisi,, në Dobërdoll, me buxhet të përgjithshëm prej 1,721,300.oo MKD dhe ,,Rregullimi i fasadës,, i SHF ,,Naim Frashëri,, Negotinë, me buxhet të përgjithsëm prej 1,078,700 MKD.

Nga i gjithë projekti Komuna jonë mori pjesë me 50 % të mjeteve finansiare.

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use