ANËTARËT

N.R. Emri Mbiemri P. Politike Vendbanimi Kontakt
1. Gajur Rushiti (kryesues i keshillit) BDI Gradec  
2. Amet Haliti BDI Negotinë  
3. Arjeta Xheladini BDI Negotinë  
4. Kadir Ameti BDI Dobërdoll  
5. Xhemil Aliu BDI Vrapçisht  
6. Besime Veliu BDI Gradec  
7. Nebi Sinani BDI Sanakos  
8. Nexhadi Vejseli PDSH Negotinë  
9. Mevlude Dalipi PDSH Negotinë  
10. Zenije Elezi PDSH Dobërdoll  
11. Nuhi Ademi PDSH Dobërdoll  
12. Zudi Hamidi PDSH Sanakos  
13. Musa Selimi PDSH Vrapçisht  
14. Irihan Ebibi RDK Negotinë  
15. Agim Bajrami RDK Gradec  
16. Selvisha Osmani RDK Dobërdoll  
17. Enes Idrizi TDP Vrapçisht  
18. Erdal Ahmeti TDP Vrapçisht  
19. Rexhepali Parlar TDP Vrapçisht  

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use