LEJA E PARE ELEKTRONIKE PER NDERTIM

 

06 dhjetor 2013

Komuna jonë filloi me dhëniet e lejeve elektronike ndërtimore. E gjithë kjo procedurë është e thjeshtë, duke filluar nga parashtrimi i kërkesës e deri te marja e lejes për  ndërtim.


Leja e parë elektronike për ndërtim në Komunën tonë i është dhënë investitorit Xhevat Shaqiri nga f.Gradec, i cili ka filluar ndërtimin e një objekti për banim dhe afarist P+1+Nk nga kategoria e dytë.

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use