KOMUNA JONE JU BASHKUA AKSIONIT NACIONAL ,,MAQEDONIA PA MBETURINA,,

 

Komuna e Vrapçishtit iu bashkua aksionit nacional “Maqedonia pa mbeturina“, për pastrim të mbeturinave nga hapësirat e palejuara. Aksioni në Komunë, përfshiu më tepër lokacione duke filluar nga shkollat fillore dhe  të mesme, paraqet, si dhe disa lokacione nëpër vendbanime. Aksioni mbahet me qëllim që të zhvillohet vetëdija e qytetarëve për menaxhim të drejtë me mbetjet dhe të zhvillohet mekanizëm për mbështetje të qytetarëve, komunat dhe grupet e përfshira që më mirë të  ballafaqohen me hedhjen e mbeturinave në vende të banuara.

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use