Sh.f.komunale “Mehmet Deralla: Gradec
-3 paralele klasë të para me 63 nxënës
-3 paralele klasë të dyta me 62 nxënës
-3 paralele klasë të treta me 46 nxënës
-3 paralele klasë të katërta-9 vjeçare me 71 nxënës
-3 paralele klasë të katërta-8 vjeçare me 54 nxënës
-3 paralele klasë të pesta me 74 nxënës
- paralele klasë të gjashta me 97 nxënës
-3 paralele klasë të shtata me 70 nxënës dhe
-3 paralele klasë të teta me 72 nxënës.
            Gjithsejt nga klasa e parë gjer në katërtën ka 296 nxënës me 15 paralele, nga të cilët 160 meshkuj, kurse 136 femra fëmijë.


            Në klasët e larta janë 313 nxënës me 12 paralele, nga të cilët 175 meshkuj, kurse 138 femra fëmijë. Nga 609 nxënës në Gradec, ka edhe tre nxënës në Gorjan ku gjithsejt janë 612 nxënës të kësaj shkolle dhe me 48 të punësuar, udhëheqësia, trupi arsimor përfshirë edhe 6 punëtor teknik.

“Mehmet Deralla”    Gradec                                                                         Ajrie Fetai
Shkollë periferike     Gorjan                              072/217-468   042-381-131

 


                                                                                                                         

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use