PERMIRESIMI I MIREKUPTIMIT NDERKULTUROR NE KOMUNAT MULTIETNIKE NE MAQEDONI

 

04 tetor 2013

Më 4 tetor, ADI mbajti fokus grupe në komunën e Vrapçishtit, me qëllim që të fitoj informata për marrdhëniet ndëretnike dhe aktivitetet që ndërmerren për avancimin e tyre.

Përfundimet nga fokus grupet do të shërbejnë për Raportin e politikat dhe praktikat ndërkulturore në nivel lokal, si pjesë e aktiviteteve të projektit Përmirësimi i mirëkuptimit ndërkulturor, përkrahur nga Ambasada Britanike në Shkup.

 

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use