Sh.f. komunale “Naim Frashëri”Negotinë
-3 paralele klasë të para me 57 nxënës
-3 paralele klasë të dyta me 44 nxënës
-3 paralele klasë të treta me 42 nxënës
-3 paralele klasë të katërta-9 vjeçare me 44 nxënës
-3 paralele klasë të katërta-8 vjeçare 52 nxënës
-3 paralele klasë të pesta me 62 nxënës
-3 paralele klasë të gjashta me 58 nxënës
-3 paralele klasë të shtata me 58 nxënës dhe
-3 paralele klasë të teta me 71 nxënës.
            Gjithejt nga klasa e parë gjer në të katërtën 239 nxënës me 15 paralele, kurse 249 nxënës në ciklin e lartë me 12 paralele, gjithsejt 488 nxënës me 27 paralele.
Shkolla periferike “Naim Frashëri” Sanakos
-1 paralele klasa e parë 36 nxënës
-2 paralele klasë të dyta 30 nxënës
-2 paralele klasë të treta me 25 nxënës
-2 paralele klasë të katërta-9 vjeçare me 24 nxënës
-2 paralele klasë të katërta -8 vjeçare me 19 nxënës
-2 paralele klasë të pesta me 31 nxënës
-1 paralele klasa e gjashtë me 24 nxënës
-2 paralele klasë të shtata me 37 nxënës
-2 paralele klasë të teta me 34 nxënës.
Gjithsejt nga klasa e parë deri në të katërtën 134 nxënës me 9 paralele, kurse cikli i lartë 126 nxënës me 7 paralele, gjithsejt 16 paralele me 260 nxënës.
Shkollat periferike f. Kalisht, Gjurgjevisht dhe Llomnicë, siç vijon në Kalisht 5 paralele cikli i ulët dhe katër paralele cikli i lartë me gjithsejt 143 nxënës.
Në gjurgjevisht dhe Llomnicl me nga 8 paralele, kurse nga një paralele të kombinuar në ciklin e ulët dhe me nga 64 nxënës në Llomnicë dhe 63 nxënës në Gjurgjevisht.


Nga 108 të punësuar në këtë shkollë 4 janë udhëheqësia, 95 janë trupi arsimor dhe bibliotekisti si dhe 9 punëtor janë teknik

“Naim Frashëri”       Negotinë                                                                     Isen Demiri
Shkollë periferike    Sanakos                                                                        071/506-192
Shkollë periferike    Kalisht                                                                          042/311-093
Shkollë periferike    Gjurgjevisht                                       
Shkollë periferike    Llomnicë                                              

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use