N.P.K

 

Ndërmarja Publike Komunale ,,Vrapçisht,, është themeluar në vitin 2005, me bashkimin e dy ndërmarjeve tjera të ish komunës Negotina e Pollogut dhe ish komunës së Vrapçishtit.

NPK ,,Vrapçisht,, meret me mirëmbajtjen dhe furnizimin e ujit të pijshëm për banorët e komunës. Selia e NPK ,,Vrapçisht,, gjendet në f. Dobërdoll.

Drejtor i NPK ,,Vrapçisht,, është z. Jakup Jakupi

kontakt tel.: +389(0)42 311 216

e-mail: npk@komunavrapcisht.gov.mk

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use