VIJOJNË Punimet nË DISA VENBANIME NE KOMUNËN TONË

 

Punimet për rregullimin dhe izolimin e kaptazhes për ujë të pijshëm te burimi i ujësjellësit të f.Gjurgjevisht.

..........................................................................................

Punimet për filterstacionin e ujit të pijshëm në f.Vrapcisht.

......................................................................

Bekatonimi reth trafostacionit në lagjen e poshme në f.Vrapcisht.

...................................................................................

Rregullimi i parkut në lagjen bunarçe në f.Vrapcisht.

...................................................................................

Bekatonimi i rrugës së shkollës në f.Vrapcisht.

.............................................................................................

Përfundoi bekatonimi i rrugës lokale në f.Dobërdoll.

.......................................................................................

Punimet për sanimin e kanalit afër ambulancës në Negotinë.

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use