NIS ASFALLTIMI I NJE RRUGE NE f.VRAPCISHT

19.07.2014

Nis asfalltimi i një rruge në f. Vrapçisht, rrugë kjo që lidh fshatin me autostradën. Gjatësia e kësaj rruge është 1080 m.

Kjo rrugë është e finansuar nga Drejtoria për Zhvillim rural pranë Ministrisë së Bujqësisë të RM.

 

 

 

 

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use