Shoqatat joqeveritare që veprojnë në komunën tonë janë:

 

  1. “Hamza”-shoqatë për mbrojtjen e objekteve kulturore fetare - Dobërdoll

  2. “Milenium” - Vrapçisht

  3. “Kuci Baba”-shoqata e gjuetarëve - Dobërdoll

  4. “ADS” - Asociacioni për Zhvillimin e Shoqërisë – Negotinë

  5. “PRO IDEA” – civil association - Vrapçisht

   

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use