Sh.f komunale “Vrapçisht” Vrapçisht
          Mësimi zhvillohet në tri gjuhë, në gjuhën shqipe, në gjuhën turke dhe në gjuhën maqedone.
            Në gjuhën shqipe përpos shkollës qëndrore punohet me ciklin e ulët edhe në shkollën e f. Vranjofcë. Nxënës që ndjekin mësim në gjuhën shqipe në këtë shkollë janë 339 me 22 paralele dhe 33 arsimtar.
            Në gjuhën turke mësimin e ndjekin 378 nxënës vetëm në shkollën qëndrore me 27 arsimtar.
            Në gjuhën maqedone mësimin e ndjekin përpos shkollës qëndrore edhe në f. Zubovcë dhe Galatë me gjithsejt 53 nxënës dhe 9 paralele me 12 arsimtar të punësuar.

            Nga 90 të punësuar 72 janë arsimtar, 5 udhëheqësia- administrata dhe13 punëtor teknik.

“Vrapçisht”              Vrapçisht                                                                 Kujtim Jusufi
Shkollë periferike     Vranjofcë                                                                 
Shkollë periferike     Zubovcë –në gjuhë maqedone                          042332-144
Shkollë periferike     Gallatë- në gjuhë maqedone               

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use