.............................2015

 

"HAPJA E CERDHES PER FEMIJE NE KOMUNEN TONE"

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"ASFALLTIMI I RRUGES REGJIONALE NE DOBERDOLL"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"bekatonimi i rrugeve lokale ne vrapcisht dhe toplic"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"rregullohet shkolla ne f.llomnice"

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"rregullimi i kanalizimit per ujera atmosferik ne doberdoll"

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"ndertimi i rezervoarit te ujit te pijshem ne kalisht"

 

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"ISH PRESIDENTIM KROAT, S. MESIC NE VIZITE NE KOMUNEN TONE"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"sanohet rruga senakos-gjurgjevisht"

 

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"FILLuan punimet per asfalltimin e rruges ne F.doberdoll"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"FILLOI NDERTIMI I SALLES SE SPORTIT NE F.GRADEC"

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"FINALIZIMI I PUNEVE NE FILTER STACIONIN E UJIT NE VRAPCISHT"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"MAREVESHJA PER UJE TE PIJSHEM"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"KANALIZIMI NE F. DOBERDOLL"

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"FILLOI ASFALLTIMI I rruges regjionale"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"sanimi i gropave ne rrugen regjionale"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"KRYETARI I KOMUNES NE takim me kryqin e kuq"

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"KRYETARI I KOMUNES NE VIZITE NE TURQI"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

"AKTVENDIMI PER FORMIMIN E SHTABIT LOKAL PER MENAXHIM ME KRIZA"

"РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН ШТАБ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ"

 

«  Lexo më shumë - повеќе  »

 

 

 

 

"TAKIMI I KRYETARIT ME MINISTRAT NE KOMUNE"

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"RENOVIMI I shkolles NE F. KALISHT"

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"TAKIM I KESHILLIT PER PREVENTIVE"

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"VIZITA E KRYETARIT TE KOMUNES NE R. E TURQISE"

 

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

"LESHOHET NE PERDORIM OBJEKTI I SHKOLLES NE F. VRANJOFC"

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"KRYERJA E PUNIMEVE PER KANALIZIMIN E UJRAVE TE ZEZA"

 

 

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"hapja e shkolles se rindertuar ne negotine"

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

PËRFUNDUAN PUNËT NË MEREMETIMIN E SHKOLLËS NË NEGOTINË...

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"RINDËRTIMI I MURIT NË TOPLICË"

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"MEREMETIMI I SHKOLLËS NË VRANJOFCË..."

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"NIS ASFALLTIMI I NJE RRUGE NE f.VRAPCISHT..."

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"VIJOJNË Punimet nË DISA VENBANIME NE KOMUNËN TONË..."

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

SEANCA E 8 E KËSHILLIT KOMUNAL

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

"VIJOJNË PUNËT NË MEREMETIMIN E SHKOLLËS NË NEGOTINË..."

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

"PËR VRAPÇISHT MË TË PASTËR..."

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

AMBASADORI PAUL WOHLERS NË VIZITË NË KOMUNËN TONË...

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

2013-------------------------------------------------------------

LEJA E PARE ELEKTRONIKE PER NDERTIM...

 

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

Komuna e vrapcishtit dhe e gostivarit me web faqe per transparence me qytetaret...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

KRYETARI I KOMUNES BAJRAM KADRIJA NE VIZITE STUDIMORE NE ITALI, KROACI DHE SLLOVENI...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

SESIONI I PARE BUXHETOR NE KOMUNEN TONE...

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

KOMUNA JONE IU BASHKUA AKSIONIT NACIONAL ,,MAQEDONIA PA MBETURINA,,...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

PERMIRESIMI I MIREKUPTIMIT NDERKULTUROR NE KOMUNAT MULTIETNIKE NE MAQEDONI...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

VIZITA E KRYETARIT TE KOMUNES SONE NE ITALI...

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

FILLOI ASFALLTIMI I RRUGES VRAPCISHT-ZUBOVCË...

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

FILLUAN PUNIMET E RRUGES VRAPCISHT-ZUBOVCË...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

NËNSHKRUHET MARRËVESHJE PËR ORGANIZIMIN E PËRBASHKËT TË TRANSPORTIT MIDIS KOMUNËS SONË DHE KOMUNËS SË GOSTIVARIT...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

ZV. MINISTRI I ARSIMIT NË VIZITË NË KOMUNËN TONË...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

ASFALLTOHEN RRUGET NE KOMUNEN TONE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

16.04.2013

Sot Komisioni Zgjedhor Komunal i komunës së Vrapçishtit, ia dorzoi çertifikatën z.Bajram Kadrisë për mandatin e dytë si Kryetar i Komunës së Vrapçishtit.

Kryetari i komunës, z. Bajram Kadrija është i lindur me datë 14 dhjetor 1975 në Gostivar.

Shkollën fillore e kreu në f. Vrapçisht, ndërsa shkollën e mesme në gjimnazin e Gostivarit. Studimet e larta i kreu në Universitetin e Tetovës, në fakultetin e Arteve-dega grafikë.

Ka punuar si profesor në shkollën e mesme teknike dhe në shkollën e mesme ekonomike në Gostivar.

Nga viti 2005 deri në vitn 2009 ka qenë këshilltarë në këshillin e komunës së Vrapçishtit.Në zgjedhjet e 22 marsit, respektivisht 5 prillit 2009, zgjidhet kryetar i komunës.

Në zgjedhjet lokale të 2013 rizgjidhet për së dyti herë Kryetar i Komunës së Vrapçishtit.

Jeton në f. Vrapçisht dhe është baba i tre fëmijëve. Është anëtar i BDI-së.

 

 

2012---------------------------------------------------------------------------------------------

U BE HAPJA E SALLES SE SPORTIT NE NEGOTINE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

kurora lulesh te busti i mehmet pashË derallËS...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

U MBAJT MANIFESTIMI I 100 VJETORIT TË FLAMURIT...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

NËN MOTON ,,JEMI NJË,,...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

PËRFUNDUAN PUNIMET NË DISA RrUGË LOKALE NË F. VRAPÇISHT...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

pËRFUNDOI REALIZIMI I PROJEKTIT ,,FORUME NË BASHKËSI,,...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

FILLOI projekti i bankes boterore per ASFALLTIMIn e RRUGEve lokale NE KOMUNEN TONE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

SHENOHET PERVJETORI I PARE I SHKOLLES SE MESME KOMUNALE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

vendime te reja te punes per arsimtarËt neper shkollat e KOMUNEs TONE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

FILLOI ASFALLTIMI DHE saNIMI I GROPAVE TE RRUGES RAJONALE NE KOMUNEN TONE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

U HAP SHKOLLA E MESME KOMUNALE ,,NASER ADEMI,,...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

U VENDOS GURTHEMELI I STACIONIT FILTRUES NË f.VRAPÇISHT...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

MINISTRI ADEMI NË VIZITË NË KOMUNËN TONË...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

TAKIM I PËRFAQËSUESËVE TË ARSIMIT TË PESË KOMUNAVE...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

VITI I RI SHKOLLOR 2012-2013 NË KOMUNËN TONË DO TË FILLOJ ME GJIMNAZ TË PAVARUR...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

,,SPORTI SI NJË FAKTOR PËR BASHKIM, RESPEKT DHE TOLERANCË,, EDHE NË TETOVË...

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

VizitË e ambasadorËve tË SllovakisË dhe HungarisË nË komunËn e VrapÇishtit si pjesË e fushatËs pËr informim “BE nga afËr”...

 

 

 

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NË mesin e fËmijËve s'ka paragjykime - karavani pËr forcimin e unitetit pËrmes sportit sot nË Shkup...

«  Lexo më shumë  »

 

 

PRESIDENTI i rm ivanov, nË vizitË nË komunËn tonË...


«  Lexo më shumë  »

 

 

 

 

PRESIDENTI TOPI NË VIZITË TË BUSTIT TË MEHMET PASHË DERALLËS NË F. GRADEC...


«  Lexo më shumë  »

 

 

mINISTRI I PUSHTETIT LOKAL nEVZAT BEJTA NË VIZITË NË KOMUNËN TONË...

 


«  Lexo më shumë  »

 

 

GjashtË komuna, ndËr ta edhe komuna e VrapÇishtit, nËnshkruan Memorandum pËr bashkËpunim dhe tolerancË pËrmes sportiT...

 

Kryetari i Komunës sonë z. Bajram Kadrija mori pjesë në takimin me Kryetarin e RM, z. Gjorge Ivanov ...

««  Lexo më shumë  »

 

 

 

AUTOBUS SHKOLLOR EDHE PËR KOMUNËN TONË...

««  Lexo më shumë  »

 

 

 

FORUMI NË BASHKËSI - sesioni i pestË...

 


«  Lexo më shumë  »

 

 

Bora nË KOMUNËN E VrapÇishtIT, rrËnohen ÇatitË e disa objekteve...

««  Lexo më shumë  » TV alsat-m

 

 

 

 

 

 

 

 

pastrimi i rrugeve te malsise ne komunen tone..

«  Lexo më shumë  »

 

 

 

projekti ,,forumi ne bashkesi,,

sesioni i katËrt

20 janar 2012

Të premten me datë 20.01.2012, me fillim në ora 14.00, në restorantin ,,BELLA VISTA,, në Negotinë u mbajt Sesioni i katërt i Forumit në Bashkësi, ku pjesmarrës ishin rreth 57 qytetarë.

Në këtë Forum u diskutuan këto projekte:

 • rekonstruimi i fasadës në SHF ,,Naim Frashëri,, - Negotinë
 • rrethimin e oborrit të SHF ,,Vrapçisht,, - Vrapçisht
 • rregullimin e kyçit sanitar në shkollën fillore ,,Mehmet Deralla,, në f. Gradec
 • sanimi i klasëve dhe kyçit sanitar në SHF ,,Sali Lisi,, - Dobërdoll

Forumi i ardhshëm do të mbahet me datë 02 mars 2012 vit, dita e premte në ora 14.oo, në restorantin ,,Bella Vista,, në Negotinë.


 

 

 

Ditë e premte, me 20 janar 2012 ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, z. Arben Imami ishte për vizitë në Maqedoni.


Gjatë takimeve që  Ministri Imami zhvilloi me homologun e tij, Fatmir Besimi, me zv.kryeministrin e Maqedonisë, z. Musa Xhaferri, me Komisionin Parlamentar të Mbrojtjes dhe Sigurisë, si dhe në takimin konfidencial me ministrin e Jashtëm, Poposki është diskutuar për çështje të rëndësishme që lidhen me forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe avancimin e bashkëpunimit midis dy vendeve në funksion të shfrytëzimit të kapaciteteve të përbashkëta që posedojnë dy vendet në fushën e mbrojtjes, për sigurinë rajonale, për mbështetjen që Shqipëria jep për integrimin e plotë të Maqedonisë në Aleancën e Atlantikut të Veriut.


Gjithashtu në kuadër të vizitës së tij, z. Imami qëndroi edhe në Komunën tonë, gjegjësisht në f. Gradec, ku pati takim me kryetarin e Komunës tonë z. Bajram Kadrija, si dhe vendosi lule në bustin e Ministrit të pare të mbrojtjes në qeverinë e Ismail Qemalit, Mehmet Pashë Deralla.

 

...............................................................................................................................

 

NDAHET 21 VENDIME PUNE PËR ARSIMTARËT NË SHKOLLAT E KOMUNËS TONË

<<lexo më tepër >> tv 2 Gostivar

 

......................................................................................................................

 

 

 

projekti ,,forumi ne bashkesi,,

sesioni i TREtË

09 dhjetor 2011

Të premten me datë 09.12.2011, me fillim në ora 14.00, në restorantin ,,ARBERIA,, në f. Gradec u mbajt Sesioni i tretë i Forumit në Bashkësi, ku pjesmarrës ishin rreth 45 qytetarë.

Në këtë Forum qytetarët propozuan këto projekte:

 • rekonstruimi i katit të tretë në SHF ,,Naim Frashëri,, - Negotinë
 • rrethimin e oborrit të SHF ,,Vrapçisht,, - Vrapçisht
 • rregullimin e kyçit sanitar në shkollën fillore në f. Gradec
 • ndërtim i tribunës në stadiumin e f.Vrapçisht
 • ndriçimin publik në rrugën regjionale Zubovc - Gradec
 • sanimi i klasëve në SHF ,,Sali Lisi,, - Dobërdoll

Forumi i ardhshëm do të mbahet me datë 20 janar 2012 vit.


tv 2 Gostivar

forumivozaednicata.com.mk (SHQ) - (MK)

................................................................................................................................

 

MANIFESTIMI QENDROR NË GRADEC ME RASTIN E 28 NËNTORIT

 

( tv Alsat-m) «  Lexo më shumë  »

«  Fotogaleria  »

......................................................................................................................

 

projekti ,,forumi ne bashkesi,,

sesioni i dytË

18 nëntor 2011

Të premten me datë 18.11.2011, me fillim në ora 14.00, në lokalet e shkollës fillore në f. Vrapçisht u mbajt Sesioni i dytë i Forumit në Bashkësi, ku pjesmarrës ishin rreth 75 qytetarë.

Në këtë sesion gjithashtu u formua edhe një tavolinë e re pune - arsimi joformal.

Në këtë Forum qytetarët propozuan 10 zgjedhje në temën Infrastrukturë, dhe ate:

 • furnizim me inventar mësimor në SHF ,,Naim Frashëri,, - Negotinë
 • rrethimin e oborreve të shkollave qendrore dhe periferike
 • ndriçimin e oborreve të shkollave
 • rregullimin e kabineteve mësimore për lëndët gjuhë dhe literaturë
 • rregullimin e kyçit sanitar në shkollën fillore në f. Gradec
 • sanimin dhe rregullimin e katit të tretë në shkollën fillore në Negotinë
 • rregullimin e stadiumit në Vrapçisht
 • furnizim dhe montim të ballon-sallës sportive në Vrapçisht
 • ndriçimin publik në rrugën regjionale Zubovc - Gradec
 • rekonstruimin e kanaleit për ujitje Zubovc - Vrapçisht

Në Forumin e ardhshëm, grupet punuese do të duhet të propozojnë formën dhe zgjidhjen e këtyre temave.

Forumi i ardhshëm do të mbahet me datë 09 dhjetor 2011 vit.


 

................................................................................................................................

 

 

projekti ,,forumi ne bashkesi,,

SESIONI I PARË

27 tetor 2011

Fillon implementimi i projektit ,,Forumi në Bashkësi,, projekt i finansuar 50% nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC)  dhe 50% nga Komuna e Vrapcishtit.

Ky projekt përfshin vlerën e 2.8 milion denarë.

Forumi i parë u mbajt në Negotinë, në të cilin forum u formuan grupet punuese të cilët në forumet e ardhshme do ti identifikojnë prioritetet për zhvillimin e mëtutjeshëm të Komunës.

Forumi me bashkesitë paraqet një formë të involvimit të qytetarëve  nga ana  e vetëqeverisjes lokale  në sjelljen e vendimeve të cilat janë të rëndësishme për jetën e tyre dhe për vetë bashkësitë.

Nëpërmjet Forumit në Bashkësi. Komuna përcakton dy ose tri tema në bazë të vlerësimit të fushave (zhvillimore) të cilat duhet të zgjidhen më shumë dhe të cilat krijojnë vështirësi në jetën e përditshme të qytetarëve.

Përzgjedhja e temave duhet të kryhet në bazë të procesit pjesëmarrës, në të cilin janë përfshirë edhe gratë edhe burrat, si edhe pakicat etnike. Gjithashtu, ato duhet të nxitin mendime të ndryshme për zgjidhjen e tyre.

................................................................................................................................

 

Kryeministri Recep Tayyip ErdoĞan nË vizitË tË komunËs sonË...

««  Lexo më shumë  »

 

 

intervistË e kryetarit tË komunËs dhËnË magazinËs in...


««  Lexo më shumë  »

 

legalizoni pasurinË tuaj...

 

Njoftim i qytetarëve për ligjin e ri për legalizimin e objekteve pa leje ndërtimi...

««  Lexo më shumë  »

 

takim i avokatit tË popullit nË komunË...

 

Në Komunën tonë u organizua një tryezë e rrumbullakët me temë ,,AVANCIMI I BASHKËPUNIMIT TË PUSHTETIT LOKAL ME AVOKATIN E POPULLIT,,...

««  Lexo më shumë  »

 

Sesion informativ për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës...

Lejet B integruese...

««  Lexo më shumë  »

 

vijojnË punimet nË ndËrtimin e sallËs nË shkollËn e NegotinËs...

 

Vijojnë punimet për ndërtimin e sallës dhe meremetimin e sh.f. ,,Naim Frashëri,, në Negotinë...

««  Lexo më shumë  »

 

TAKIMI I KRYETARIT TË KOMUNËS ME QYTETARËT

 

Kryetari i komunës, bashkë me funksionarë qeveritarë si dhe deputetë u takua me qytetarët e komunës sonë...

««  Lexo më shumë  »

 

NË SH.F. TË VRAPÇISHTIT U VU NË PËRDORIM STACIONI PËR FILTRIMIN E UJIT TË PIJSHËM

 

Ministri i shëndetësisë z.Bujar Osmani, në shoqërim të kryetarit të Komunës sonë z.Bajram Kadrija si dhe me funksionarë të lartë qeveritar, në sh.f. të Vrapçishtit lëshoi në përdorim stacionin për filtrimin e ujit të pijshëm...

««  Lexo më shumë  »

 

U LËSHUA NË PËRDORIM AMBULANCA NË f. KALISHT

 

U bë lëshimi në përdorim i ambulancës në f. Kalisht...

««  Lexo më shumë  »

 

U VENDOS GURRË THEMELI I SALLËS SË SPORTIT NË SH.F. ,,NAIM FRASHËRI,,NË NEGOTINË

U vendos gurthemeli i sallës së sportit në sh.f. ,,Naim Frashëri,, në Negotin...

«  Lexo më shumë  »

 

DISA NGA PROJEKTET E PËRFUNDUARA NË KOMUNËN TONË

 

««  Lexo më shumë  »

 

Komuna e VrapÇishtit fiton grantin nga UNDP nË vlerË prej 15 mijË eurosh

 

19 tetor 2010

Kryetarët e komunave të Vrapçishtit, Gostivarit dhe Mavrovë-Rostusësh, në një ceremonial rasti në Shkup, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me UNDP...

««  Lexo më shumë  »

 

Kreu i komunËs sË VrapÇishtit vizitoi AnkaranË - Republika e TurqisË

 

Nga 23 e gjer më 30 tetor 2010, Kryetari i Komunës së Vrapçishtit Bajram Kadrija, vizitoi Republikën e Turqisë, respektivisht komuna në qytetin e Ankarasë si dhe Parlamentin e Turqisë...

««  Lexo më shumë  »

 

KOMUNA JONË HYNË NË DECENTRALIZIMIN FISKAL

 

Nga 1 Janari i vitit 2011, me vendim të qeverisë së RM, Komuna jonë do të kalojë në fazën e dytë të decentralizimit...

««  Lexo më shumë  »

 

BËHEN PASTRIMET DHE RREGULLIMET E SHTRETËRVE TË LUMEJVE NË KOMUNËN TONË


 

Ditëve të fundit Komuna e Vrapçishtit në bashkëpunim me Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim, ndërmori një aksion për pastrimin dhe rregullimin e shtretërve të lumenjëve në komunën tonë...

««  Lexo më shumë  »

 

 

FILLIMI I VITIT SHKOLLOR 2010/2011 NE KOMUNEN E VRAPÇISHTIT

 

Urimet për fillim të mbarë të vitit shkollor 2010/2011 në Komunën e Vrapçishtit...

««  Lexo më shumë  »

 

pastrimi i shtratit tË lumit MazdraÇa tË NegotinËS

( 17 korrik 2010, alsat-m intervistë e kryetarit të Komunës z.Bajram Kadrija )

 

Prej disa ditësh ka filluar pastrimi i shtratit të lumit Mazdraça të Negotinës, në rajonin e Pollogut...

««  Lexo më shumë  »

 

 

PËRFUNDOI NDËRTIMI I RRUGËS NË F. SANAKOS


 

 

Me finansim nga ana e Agjensionit për Zhviilim Rural pranë Ministrisë së bujqësisë, si dhe me koofinansim të Komunës së Vrapçishtit përfundoi ndërtimi i rrugës në lagjen e quajtur ,,potoçan,, në f. Sanakos...

««  Lexo më shumë  »

 

 

VAZHDOJNË PUNIMET NË NDËRTIMIN E STADIUMIT TË FUTBOLLIT NË NEGOTINË TË POLLOGUT


 

Me finansim të Agjensionit për Rini dhe Sport, si dhe me koofinansim të Komunës së Vrapçishtit, janë duke u zhvilluar punimet në ndërtimin e fushës së sportit në Negotinë...

««  Lexo më shumë  »

 

 

SI DERI TE LEJA PËR NDËRTIM


 

 

Njoftim për të gjithë qytetarët se si të arrinë deri te leja për ndërtim...

««  Lexo më shumë  »

 

 

arsimi nË komunËn tonË


 

 

Programë e politikës zhvillimore për arsim në Komunën e Vrapçishtit...

Raport i shkurtër për punën e shkollave fillore komunale në Komunën e Vrapçishtit...

««  Lexo më shumë  »

 

 

Debat: Arsimi shqip me probleme tË shumta

Strugë, 21.02.2010

Problemet dhe sfidat me të cilat po përballet arsimi shqip në Maqedoni janë diskutuar në një tribunë të organizuar në Strugë nga Lidhja e Arsimtarëve Shqiptar dhe Komuna e Strugës, ku pjesëmarës ishte edhe përgjegjësi për arsim i Komunës tonë, z. Neset Dauti. Në të morëm pjesë profesor, ekspert, deputetë dhe përfaqësues nga Ministria e Arsimit.

««  Lexo më shumë  »»

 

 

Ambasadori i R.TurqisË ARSLAN HAKAN OKÇAL ishte pËr vizitË nË KomunËn e VrapÇishtit

18.02.2010

Në fiilim u takua me kryetarin e komunës z.Bajram Kadrija,ku kryetari i komunës njoftoi mysafirin për gjendjen aktuale në komunë si dhe për punët e Komunës së Vrapçishtit në të ardhmen e afërme...

««  Lexo më shumë  »

 

nxËnËsit e ShkollËs fillore ,,naim frasheri,, nË vizitË tË komunËs

18.03.2010

 

Nxënësit e shkollës fillore qendrore ,,Naim Frashëri,, - Negotinë, ishin në vizitë të Komunës sonë dhe të Kryetarit të Komunës z. Bajram Kadrija...

««  Lexo më shumë  »

 

 

in memoriam

 

5.1.2010

Sot, në moshën 51 vjeçare ndërroi jetë ish kryetari i Komunës së Vrapçishtit, z.Esat Sallai.

 

««  Lexo më shumë  »»

 

U BË INAUGURIMI I AMBULANCËS NË F.KALISHT

03 janar 2010

Në kuadër të projektit për zonat malore të Ministrisë së Shëndetësisë, u inaugurua ambulancana e re në fshatin Kalishtë të Komunës së Vrapçishtit. Prezent në këtë inaugurim ishte ministri i shëndetësisë z. Bujar Osmani, kryetari i komunës së Vrapçishtit z. Bajram Kadrija, si dhe shumë funksionarë dhe qytetarë tjerë...

««  Lexo më shumë  »

 

FJALA E KRYETARIT

 

Web faqja e Komunës është edhe një dritare nga e cila qytetarët do të kenë mundësi që të njihen dhe të informohen për të gjitha aktivitetet, punët, sukseset, por edhe me të gjitha sfidat me të cilat përballet administrata...

««  Lexo më shumë  »»

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use