Komuna e Vrapçishtit

Dezinfektimi i hapësirave të brendshme të objektit të Komunës

Sot u bë dezinfektimi i hapësirave të brendshme të objektit të Komunës së Vrapçishtit me qëllim që të punësuarit të jenë të sigurt gjatë orarit të punës.

Belediye binası dezenfekte edilecek.

Дезинфекција на објектот на Општина Врапчиште.