INSTITUCIONET KOMUNALE

Ndërmarja Publike Komunale “Vrapçisht”

Pallati i kulturës “Shota”

——————————————————————————————————————

 

  1. SH.f.  “Mehmet Deralla” – F. Gradec
  2. SH.f.   “Naim Frashëri”     – F. Negotinë 
  3. SH.f.    “Vrapçisht”                -F. Vrapçisht 
  4. SH.f.      “Sali Lisi”                   -F. Dobridoll 
  5. SH.M.K. “Negotinë”            – F. Negotinë 

 

——————————————————————————————————————

Çerdhe për fëmijë “Pranvera” f. Vrapçisht