БУЏЕТ

Завршна сметка за 2018

Завршна сметка 2018

——————————————————————————————————————–

Буџетот на Општина Врапчиште за 2019 година

Буџет 2019

——————————————————————————————————————–

Буџетот на Општина Врапчиште за 2020 година

Буџетот за 2020 година