Општина Врапчиште

БУЏЕТ

Завршна сметка за 2018

Завршна сметка 2018

——————————————————————————————————————–

Буџетот на Општина Врапчиште за 2019 година

Буџет 2019

——————————————————————————————————————–

Буџетот на Општина Врапчиште за 2020 година

Буџетот за 2020 година