ГРАДОНАЧАЛНИК

Исен Шабани е роден на 02 јануари 1987 во село Градец. Тој е оженет и татко на две деца. Дилпмирал на Економски факултет на Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово.

Како економист, Исен Шабани управувал со неколку  свои приватни бизниси.

Во август 2017 година е именуван за вршител на должноста  Директор на Државниот пазарен Инспекторат.

На  локалните избори 2017 година (како кандидат на  Алијансатa за Албанците), е избран за градиначалник на Општина Врапчиште.