Дом на Културата “ШОТА“

Дом на Културата ШОТА се наоѓа во селото Неготино, изградено во 1974 год.