Здружението на граѓани за поддршка на шумарството и животната средина – ТРИФОР Скопје

Почитувани,

Здружението на граѓани за поддршка на шумарството и животната средина – ТРИФОР Скопје, во соработка со Министертвото за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија и општина Врапчиште во рамки на Програмата за инвестирање во животната средина за 2020 година имплементира проект со наслов „ЈА ЦЕНИМЕ ПРИРОДАТА – Кампања за подигнување на јавната свест во општина Врапчиште за важноста на екосистемските услуги, нивно зачувување и унапредување“.

Целта на проектот е спроведување на активности за подигање на јавната свест и едукација во областа од животната средина со специјален фокус зачувување на екосистемските услуги на територија на општина Врапчиште и соседната општина Боговиње.

Превземи PDF