Општина Врапчиште

ОГЛАС

Повик за поднесување на понуди

Повик за поднесување на понуди

______________________________________________________________________________

Oглас За четри работни места и тоа

-Дипломиран Психолог,

-Дипломиран Логопед,

-Дипломиран Социјален Работник и

-Дипломиран Специјален Едукатор.