СОВЕТ НА ОПШТИНАТА

Име и Презиме Жеалиште Партиа
Емир Дурмиши Неготино АА
Нухи Адеми Добридол АА
Мирлинда Вејсели Неготино АА
Зуди Хамиди Сенакосе АА
Агим Бајрами Градец АА
Артина Ќазими Добридол
Бекир Елези Врапчиште ТДП
Мухамер Мусаи Врапчиште ТДП
Мухарем Мемети Врапчиште ТДП
Сенад Амети Градец БЕСА
Селвише Османи Добридол БЕСА
Сани Луши Врапчиште ДУИ
Неби Реџепи Неготино ДУИ
Флорије Билали Неготино ДУИ
Фејзулах Фејзула Градец ДУИ
Елиф Челик Врапчиште ДУИ
Фикрет Халими Топлице ДУИ
Арбен Сефери Добридол ДУИ
Војче Исакоски Зубовце СДСМ