Jавно Претпријатие “Врапчиште”

Jавно Претпријатие “Врапчиште” е основано во 2005 година, со спојување на две други компании од поранешната општина Неготино Полошко и поранешна Општина Врапчиште.

ЈП “Врапчиште” се занимава со одржување и снабдување со вода за пиење за жителите на општината. ЈП “Врапчиште” се наоѓа во селото Добридол.

ИНСТИТУЦИИ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More