Оглас за доставување на понуди за ПРАГ специалист во ранмките на проектоит “FIRESHEILD”

ОГЛАС Општина Врапчиште објавува оглас за доставување на понуди за ПРАГ специалист во ранмките на проектоит  "FIRESHEILD". Вашите понуди можете да ги доставите до 08.04.2022 год. Потребните документи можете да ги симнете од соодветниот…

Во рамките на Програмата за прекугранична соработка на Европската унија Северна Македонија –…

Во рамките на Програмата за прекугранична соработка на Европската унија Северна Македонија – Албанија (ИПА II) финансиран од проектот CROSS BORDER FIRESHIELD, трите општини, од Северна Македонија и Албанија ќе изработат и воведат заеднички…

ОГЛАС

ОГЛАС ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕУ Во рамките на ИПА програмата Прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија EuropeAid/ 170339DD/ACT/MK, Општина Врапчиште во партнерство со општина

Механизам за жалби и поплаки – задолжително, општина Врапчиште

Почитувани, Како дел од спроведувањето на Проектот за поврзување на локални патишта при Министерството за транспорт и врски финансиран од Светска Банка, Вашата Општина аплицираше Проект за реконструкција на локален пат за село Зубовце,

Здружението на граѓани за поддршка на шумарството и животната средина – ТРИФОР Скопје

Почитувани, Здружението на граѓани за поддршка на шумарството и животната средина – ТРИФОР Скопје, во соработка со Министертвото за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија и општина Врапчиште во рамки на

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More