hostbal hostbal

21 Posts

БУЏЕТ ЗА 2017

БУЏЕТ ЗА 2017Превземи на PDF

Интерен Оглас

Shpallje Interne dhe aplikimi

БУЏЕТ ЗА 2019

БУЏЕТ ЗА 2019Превземи на PDF

БУЏЕТ ЗА 2020

БУЏЕТ ЗА 2020Превземи на PDF

БУЏЕТ ЗА 2018

БУЏЕТ ЗА 2018Превземи на PDF

БУЏЕТ ЗА 2017

БУЏЕТ ЗА 2017Превземи на PDF

Работна средба за развој на Стратегијата …….

Работна средба за развој на Стратегијата за Меѓуетничко  Интегрирање на Општините