ОПШТИНСКИ ИНСТИТУЦИ

Јавно  Претпријатие “Врапчиште”

Дом на културата “ШОТА”

——————————————————————————————————————

  1. О.у.     “Мехмет Дерала”   – с.Градец
  2. О.у.   “Наим Фрашери”     – с.Неготино
  3. О.у.    “Врапчиште”                -с. Врапчиште 
  4. О.у.      “Сали Лиси”                  -с. Добридол 
  5. С.О.У. “Неготино”            – с. Неготино

——————————————————————————————————————

Детска градинка  “Пранвера” с. Врапчиште