Jавно Претпријатие “Врапчиште”

 

Jавно Претпријатие “Врапчиште” е основано во 2005 година, со спојување на две други компании од поранешната општина Неготино Полошко и поранешна Општина Врапчиште. ЈП “Врапчиште” се занимава со одржување и снабдување со вода за пиење за жителите на општината. ЈП “Врапчиште” се наоѓа во селото Добридол.  

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2019

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2019

 

ЗАВРШНА СМЕТКА 2017

ЈПК ВРАПЧИШТЕ 2017

ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

ЈПК ВРАПЧИШТЕ 2018