KOMUNA VRAPÇISHTIT
Komuna e Vrapçishtit gjendet në mes të qytetit të Tetovës dhe Gostivarit, në luginën e malit Sharr, në pjesën Veri-Perëndimore të Republikes së Maqedonisë së Veriut.

Belediye Profili

INFO

Telefon numarası:
+389 42 332 378

E-posta adresi
[email protected]

Adres:
Sokak 100 numarasız – 1238 Vrapçiishtte, Kuzey Makedonya

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More