KOMUNA VRAPÇISHTIT
Komuna e Vrapçishtit gjendet në mes të qytetit të Tetovës dhe Gostivarit, në luginën e malit Sharr, në pjesën Veri-Perëndimore të Republikes së Maqedonisë së Veriut.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Vrapcista Belediyesi
Telefon numarası: +389 42 332 378

E-posta adresi: [email protected]

Adres: Sokak 100 numarasız – 1238 Vrapçiishtte, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

SEKTÖR:

Belediye başkanının desteği için sektör

+389 70

Hukuki, genel ve organizasyonel konular için sektör

+389 70

Mali İşler Sektörü

+389 70

Şehircilik sektörü

+389 70

Müfettiş denetimi sektörü

İLETİŞİM FORMU:
    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More