Adresa

Rruga 100 pa numër - 1238 Vrapçisht, Republika e Maqedonisë së Veriut

Numri i telefonit:

+389 42 332 378

Adresa elektronike (e-mail):

info@komunavrapcisht.gov.mk

Kontakt forma