Komuna e Vrapçishtit sot nënshkruajti kontratë me Ministrinë e Vetqeverisjes Lokale – Byrosë për Zhvillim Rajonal

Duke pasur parasysh se pastërtia dhe mirëmbajtje e rrugëve është e rëndësishme për zhvillin e jetës dhe komunikacionit,...

Kryetari i Komunës

Njoftime

NJOFTIM

Njoftim

SHPALLJE

Buxheti

FLETAT ZYRTARE

PARTNERËT TANË

client-image
client-image
client-image
client-image