Ndërmarja Publike Komunale “Vrapçisht”

Ndërmarja Publike Komunale “Vrapçisht”është themeluar në vitin 2005, me bashkimin e dy ndërmarjeve tjera të ish komunës së Negotinës së Pollogut dhe ish komunës së Vrapçishtit.

 

NPK “Vrapçisht” merret me mirëmbajtjen dhe furnizimin e ujit të pijshëm për banorët e komunës. Selia e NPK “Vrapçisht” gjendet në fshatin Dobridoll.

 

PROGRAMI VJETOR PËR VITIN 2019

PROGRAMI VJETOR 2019

 

LLOGARIA PËRFUNDIMATRE 2018

NPK VRAPÇISHT 2017

LLOGARIA PËRFUNDIMATRE 2018

NPK VRAPÇISHT 2018