N.P.K. Vrapçisht

Ndërmarja Publike Komunale “Vrapçisht” është themeluar në vitin 2005, me bashkimin e dy ndërmarjeve tjera të ish komunës së Negotinës së Pollogut dhe ish komunës së Vrapçishtit.

NPK “Vrapçisht” merret me mirëmbajtjen dhe furnizimin e ujit të pijshëm për banorët e komunës. Selia e NPK “Vrapçisht” gjendet në fshatin Dobridoll.

INSTITUCIONET