KOMUNA VRAPÇISHTIT
Komuna e Vrapçishtit gjendet në mes të qytetit të Tetovës dhe Gostivarit, në luginën e malit Sharr, në pjesën Veri-Perëndimore të Republikes së Maqedonisë së Veriut.

Kamu İşletmesi “Vrapciste”

Kamu İşletmesi “Vrapciste”, 2005 yılında, eski Negotino Polog belediyesinden ve eski Vrapciste belediyesinden iki şirketin birleştirilmesiyle kuruldu.

PE “Vrapciste” belediye sakinleri için bakım ve içme suyu temini ile ilgilenir. PE “Vrapciste”, Dobridol köyünde yer almaktadır.

KURUMLAR

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More