Pallati i kulturës “Shota”

Pallati i kulturës “Shota” gjendet në fshatin Negotinë, i ndërtuar  në vitin 1974. Në të janë vendosur: bashkësia lokale, zyra e vendit, posta, shoqata e artistëve figurativ, shoqata kuturo – artistike ” Sami Zendeli” Klubi sportiv “Rinia”, salla teatrale, në katin e dytë dhe ish Komuna e Negotinës së Pollogut tani Sektori i Urbanizmit të Komunës së Vrapçishtit.