КОНТАКТ ИНФО:

Општина Врапчиште
Телефонски број: +389 42 332 378

Електронска пошта: [email protected]

Adresa: Ул. 100 ББ, 1238 Врапчиште, Серверна Македонија

СЕКТОРИ

Сектор за поддршка на градоначалникот

+389 70

Сектор за правни, општи и организациони работи

+389 70

Сектор за финансиски прашања

+389 70

Сектор за урбанизам

+389 70

Сектор за инспекциски надзор

КОНТАКТ ФОРМА:
    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More