ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

Емир Дурмиши е роден на 01.01.1980 година во Неготино. Дипломирал во Стоматолошката лабораторија во Тирана. По завршувањето на студиите, ја продолжи кариерата во приватниот сектор, додека работел како професор во средното медицинско училиште во Гостивар. Во октомври 2017 година бил избран за член на општинскиот совет во општина Врапчиште, додека на првата седница на советот бил избран за претседател на општинскиот совет на општина Врапчиште.