Општина Врапчиште

Фотоволтаични системи

На барање на Владата, Европска Унија обезбеди  15.5 милиони евра за развој на рурална инфраструктура. Вкупниот износ на програмата , вклучувајќи го и кофинанцирањето од страна на Владата изнесува 20.667 милиони евра. Програмата ја

Ден на планетата Земја

Општината Врапчиштие се придружува и на денот на планетата Земја. 22 април е познат како Меѓународен ден на планетата Земја. За да се одбележи овој ден учениците од училиштата на Општина Врапчишите во соработка со оваа општина организираа