I.O. “Sali Lisi”

İlkokul “Sali Lisi” – Dobridoll: Bu okulda öğretim Arnavutça dilinde yapılır ve iki vardiya halinde çalışır. Bu okul içinde ayrıca bir periferik p okulu vardır. 9 sınıf ve 119 öğrenci ile Toplica. Bunlardan 70’i beş sınıflı lisans öğrencisi, 49’u ise 4 sınıflı lisans öğrencisidir. Okul binası s. Toplicë merkezi ısıtmalıdır ve öğrenme sürecinin geliştirilmesine uygundur, öğretim gün öncesi ve sonrası iki vardiya şeklinde gerçekleşir.

Merkez okul binası s. Dobridoll, dersliklerin mekanları ile öğrenme sürecinin normal gelişimini tamamlar. Merkez okulda bile öğretim iki vardiya halinde gerçekleşir. Okul, eğitim ve eğitim dışı süreç, profesyonel, idari ve okul liderliğinin 72 çalışanı istihdam etmektedir. Merkez okulunda s. Dobridoll’da 29 derslik 452 öğrenci, sınıflardaki öğrenci sayısı ise I=52, II=73, III=63, IV=59, V=65, VI=51, VII=63 , VIII = 67 öğrenci ve IX = 78 öğrenci. 38 sınıflı toplam 571 öğrenci.

Bu okul aynı zamanda öğretim sürecinin ilerlemesi için en uygun koşullara sahiptir, binada kalorifer tesisatı vardır, yeşil alanları vardır ve bu okula spor salonu yapılması için Belediyenin faaliyetidir.

KURUMLAR