ИЗВЕСТУВАЊЕ

213

Почитувани,

Ве известуваме  дека денеска (28.10.2022 година) започна реализацијата на проектот “Градежни изведбени работи за стабилизација на свлечиштата кај селата Сенокос и Ломница во Општина Врапчиште“ (ЛОТ 1).

Оваа активност се спроведува во рамките на прокетот „Подобрување на отпорноста кон поплавите во Полошки регион“ финансиран од Владата на Швајцарија, а се спроведува од Програмата за развој од Обединетите Нации (УНДП) и Министерството за животна средина и просторно планирање во Р. Северна Македонија.

Како изведувач на работите е избран операторот “НЕТ-ИНВЕСТ ГРУП“  с.Слатино доколку како надзор ќе биде “ИНВЕСТИНГ РАДОВИШ“ .