Оглас за Вработување

90

Во рамки на ИПА II Годишна акциона програма за Република Северна Македонија за 2020 година од грантовата шема:  ЕУ за општините “Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку иновативни концепти“ и врз основа на Проектот  „ Интегрирана и инклузивна општина Врапчиште – За сите“, финансиран од  Делегацијата на Европската Унија и Министерството за Локална Самоуправа.

Општина Врапчиште ОБЈАВУВА

Повик за стручни соработници и помошен кадар за потребите на Дневен Центар за лица со попречености, во рамки на Проектот „Интегрирана и инклузивна општина Врапчиште – За сите“.

 

Call for personel for Day Care Centre

Key expert CV