Emir Durmishi

Kryesues i Këshillit

Arben Seferi

Këshilltar

Florije Bilalli

Këshilltare

Sani Lushi

Këshilltar

About Me I am Robert Kyle and The Highest Glory of the Citizens Revolution was this:

Agim Bajrami

Keshilltar

Fejzulah Fejzula

Këshilltar

Fikret Halimi

Këshilltar

Nebi Rexhepi

Këshilltar

Nuhi Ademi

Këshilltar

Zudi Hamiti

Këshilltar

Mirlinda Vejseli

Këshilltare

Artina Qazimi

Këshilltare