Фотоволтаични системи

На барање на Владата, Европска Унија обезбеди  15.5 милиони евра за развој на рурална инфраструктура. Вкупниот износ на програмата , вклучувајќи го и кофинанцирањето од страна на Владата изнесува 20.667 милиони евра. Програмата ја имплементира Министарството за Финансии, а истата е администрирана од страна на Светска банка. Во рамките на ова програма се реализира проектот “Проектирање и изведба на фотоволтаични системи во рурални општини”. Преку реализација на овој проект, финансирана со средствата од Европска унија, ќе бидат поставени фотоволтаични системи во 36 општини на вкупно 108 објекта со што ќе се допринесе за заштеда на електрична енергија во јавните објекти преку користење на алтернативни извори за производство на енергија и заштита на животната средина. Со средствата од Европската Унија во Општина Врапчиште, Финасирано е поставивање на фотоволтарични системи на следните објекти О.у.  Мехмет Дерала”  – с.Градец О.у. Врапшичте ”  – с.Врапчиште Објектот на Општина Врапчиште

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More