Ndryshimi vazhdon…

313

Në Komunën e Vrapçishtit u bë instalimi i sistemit fotovoltaik, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian në kordinim me Bankën Botërore, Ministrin e Financave dhe në bashkëpunim me Komunën e Vrapçishtit.

Aplikimi në Ministrinë e Financave për sistemet fotovoltaike dhe fitimi i projektit në fjalë, tregon se komuna jonë investon në efikasitet energjetik dhe shfrytëzimin e resurseve natyrore duke e zvogëluar shumën për harxhime elektrike. Vlen të theksohet se ne si komunë do të vazhdojmë të investojmë edhe në objekte tjera publike që I përkasin komunës.

Ky investim (instalimi i paneleve diellore) është realizuar në këto objekte:

 

-Shkolla fillore “Mehmet Deralla” – Gradec

 

-Shkolla fillore “Vrapçisht” – Vrapçisht

 

-Objekti I Komunës së Vrapçishtit