Vrapciste için 1 iyi haber daha

145

Sevgili sakinler,
TAV-Makedonya programı çerçevesinde, Vrapçiştte Belediye Başkanı Sayın İsen Shabani, bugün s. Vrapçişt.
p için Dışkı Kanalizasyon Şebekesi’nin iyileştirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olan bu projedir. 5.080.000 den miktarında Vrapçiishtte.
İlerleyen günlerde çalışmaların başlaması ile ilgili bilgilendirileceksiniz.
Saygıyla!
Vrapçişt Belediye Başkanı Sn. Isen Shabani