KOMUNA VRAPÇISHTIT
Komuna e Vrapçishtit gjendet në mes të qytetit të Tetovës dhe Gostivarit, në luginën e malit Sharr, në pjesën Veri-Perëndimore të Republikes së Maqedonisë së Veriut.

Vrapciste için 1 iyi haber daha

101

Sevgili sakinler,
TAV-Makedonya programı çerçevesinde, Vrapçiştte Belediye Başkanı Sayın İsen Shabani, bugün s. Vrapçişt.
p için Dışkı Kanalizasyon Şebekesi’nin iyileştirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olan bu projedir. 5.080.000 den miktarında Vrapçiishtte.
İlerleyen günlerde çalışmaların başlaması ile ilgili bilgilendirileceksiniz.
Saygıyla!
Vrapçişt Belediye Başkanı Sn. Isen Shabani

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More