Kryetari i Komunës së Vrapçishtit z.Isen Shabani nënshkroi kontratën për kanalizimin fekal në fshatin Dobridoll

Me datë 21 Maj 2018, në ambientet e Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Kryetari i Komunës së Vrapçishtit z.Isen Shabani nënshkroi kontratën për projektin e fituar nga ana e Komunës së Vrapçishtit për kanalizimin fekal në fshatin Dobridoll.

Realizimi i këtij projekti do të fillojë në javët në vazhdim.