Shpallje

SHPALLJE PROJEKT I FINANSUAR NGA BE Në kuadër të programës IP A Bashkëpunim ndërkufitar ne mes të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë EuropeAid/170339DD/ACT/MK , Kumuna e vrapçishtit ne